Welkom >
Waarom kies je voor Kiboekoe >
Mogelijkheden >
Pedagogisch beleid >
Visie >
Dagritme >
Binnen en Buiten >
Tarieven en Openingstijden >
Personeel >
Oudercommissie (OC) >
Informatie ouders >
Kwaliteit >
Contact >
Aanmelden >
 
GGD Inspectierapporten >
 
Kiboekoe
Duiselseweg 2b
5511 KP Knegsel
Mobiel Femke; 06-10479442
info@kiboekoe.nl
 
              


   
 
Contact

Wij hopen u en uw kind te mogen ontvangen op kinderopvang Kiboekoe.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan zowel telefonisch, per mail als persoonlijk.

Wij hopen op een goede samenwerking!

Peter en Femke Bierens-Claas
Duiselseweg 2b
5511 KP Knegsel
Mobiel Femke; 06-10479442
info@kiboekoe.nl

Kamer van Koophandel: 51945584
Landelijk Registratienummer:
- Dagopvang 185191319
- Buitenschoolseopvang 719104592
IBAN: NL91RABO0166389404

Wij zijn aangesloten bij de Klachtencommissie Kinderopvang en Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang onder relatienummer SKK 3176


 

meer foto's >>
 
 

       
naar de website www.agrarischekinderopvang.nl/


naar de website http://www.agrarischekinderopvang.nl/