Welkom >
Waarom kies je voor Kiboekoe >
Mogelijkheden >
Pedagogisch beleid >
Visie >
Dagritme >
Binnen en Buiten >
Tarieven en Openingstijden >
Personeel >
Oudercommissie (OC) >
Informatie ouders >
Kwaliteit >
Contact >
Aanmelden >
 
GGD Inspectierapporten >
 
Kiboekoe
Duiselseweg 2b
5511 KP Knegsel
Mobiel Femke; 06-10479442
info@kiboekoe.nl
 
              


   
 
Dagritme

  
Bij Kiboekoe zijn we kindvolgend. Dat wil zeggen dat we kijken naar de behoeften en wensen van het kind. Wat willen de kinderen graag? Als de pedagogisch medewerksters van plan waren om te gaan knutselen, maar de kinderen gaan liever naar buiten dan kan en mag dat. Zo kan het ook dat we de groepen splitsen, 1 pedagogisch medewerkster gaat met een aantal kinderen naar buiten en een ander groepje blijft binnen om bijvoorbeeld te knutselen.  

Doordat we dus kindvolgend werken, is een dagprogramma opschrijven dus ook bijna niet mogelijk. Vandaar dat wij liever spreken van een dagritme en ook dat kan weer per kind en per dag verschillen! Als de kinderen binnen komen, mogen zij namelijk zelf weten waar zij mee gaan spelen. Dat betekent niet dat er geen regels zijn.  

Wij geven de kinderen normen en waarden mee. Bijvoorbeeld op elkaar wachten, samen delen en spelen, lief zijn voor elkaar en elkaar helpen. We communiceren dit op een positieve manier naar de kinderen. Wij maken ons sterk om kinderen uit te leggen waarom we bepaalde dingen doen en waarom sommige dingen niet mogen. Opruimen is goed want dan hebben we weer ruimte om nieuwe spelletjes te gaan spelen, slaan mag niet want dan doe je een ander pijn. We benadrukken de positieve dingen! ‘Wat goed dat jij mij helpt, wat kan jij dat al goed!’ 

Dagopvang 
Als alle kinderen binnen zijn, (meestal rond 9.00 uur) doen we een activiteit. In de zomer vaak naar buiten en in de winter een knutselactiviteit. Tussen 9.30 uur en 10.30 uur eten we fruit. We snijden dit aan tafel met de kinderen. Hierdoor maken we er een gezamenlijke en leerzame activiteit van waarbij je de kinderen betrekt. Welke kleur heeft deze appel?, hoe smaakt een appel?, enzovoorts.                   
   
In de zomer spelen we vanzelfsprekend meer buiten. Vaak zie je dan dat kinderen nog druk bezig zijn met spelen dat ze nog geen tijd hebben om fruit te eten. In de winter is het wat kouder en zoeken kinderen vaak wat meer naar warmte en gezelligheid. Dan zitten kinderen vaak langer in de kring en genieten ze van liedjes zingen of gezellig kletsen met een kopje (lauwe) thee! 

Daarna gaan we weer lekker spelen. Met het speelgoed, buiten, naar de dieren en soms zelfs naar de bibliotheek. De moestuin onderhouden we samen met de kinderen. We zaaien zaadjes en kijken wat er uit komt. Ook verzorgen we de plantjes samen want alleen dan kunnen ze uitgroeien tot mooie producten. Ook het verzorgen van de dieren doen we samen. We gaan met respect om met planten en dieren. Je mag de dieren wel aaien als je dat durft maar je mag ze niet slaan. Contact met dieren en planten is zeer goed voor kinderen. Ze leren respect te hebben en voor iemand te zorgen. 

Rond 12.00 is het dan weer tijd om te gaan eten. Kinderen mogen zelf hun boterham smeren. Daarmee geef je kinderen al verschillende vaardigheden mee: 
Kinderen leren dat je met een mes moet smeren en ze oefenen meteen hun motoriek. Doordat we vooral gezonde producten op ons dienblad hebben staan, mogen kinderen zelf kiezen wat zij op hun boterham willen (kinderen leren keuzes te maken en wat daar de gevolgen van zijn). Kinderen leren vertellen wat ze graag willen (voor zichzelf opkomen) en een boterham smaakt natuurlijk veel lekkerder als je hem helemaal zelf gesmeerd hebt. En als het echt niet lukt dan vraag je om hulp. Dat mag natuurlijk ook! 

De kinderen die na het eten moe zijn, mogen naar bed. Doordat we hier veel buiten zijn en vaak actiever bezig zijn dan thuis zien we vaak dat kinderen hier eerder vermoeid zijn. Dat mag, een kind mag lekker even rusten op de bank of in een bedje.  
De andere kinderen mogen weer gaan spelen. Met deze kinderen doen we vaak nog een individuelere activiteit. We gaan lekker naar buiten of spelen boven. Er is dan meer individuele aandacht en er is ander speelgoed. De pedagogisch medewerksters kunnen bepaalde vaardigheden oefenen en wat meer aandacht geven aan de verschillende ontwikkelingsgebieden. Ook hierbij kijken wij naar de behoeften en wensen van het kind. 
Als alle kinderen weer wakker zijn, eten we meestal een koekje met wat drinken. Daarna spelen we nog even en voor je het weet, komen de eerste ouders de kinderen alweer ophalen! 

Peuterprogramma 
Het peuterprogramma (voorheen peuterspeelzaal) is speciaal voor kinderen die niet op een dagopvang zitten. Deze kinderen krijgen in ons peuterprogramma in een klein groepje wat extra begeleiding die de kinderen voorbereidt op de basisschool. De kinderen die bij de dagopvang zitten, krijgen deze voorbereiding al gedurende de dag. 

Om 8.45 komen alle kinderen binnen. De pedagogisch medewerkster gaat dan met de kinderen in de kring zitten. Samen lezen ze een verhaaltje en de pedagogisch medewerkster stimuleert de kinderen actief mee te doen met het verhaal. 
Daarna gaan de kinderen vaak spelen of is er een knutselactiviteit. Kinderen worden uitgenodigd om mee te doen aan de activiteit maar als het kind liever iets anders gaat doen dan is dat ook goed. 

Rond 10.30 eten de kinderen fruit en drinken wat. Ook dit doen we gezellig samen. ‘Kennen jullie een liedje? Welke kleuren hebben de bekers?’ 
Daarna gaan de kinderen vaak naar buiten en naar de dieren. De kinderen rennen graag over de heuveltjes of verstoppen zich in het wilgenhuisje. We kijken dan meteen even hoe het met Pip het varken is en of hij nog voldoende voer heeft. In de zomer bekijken we natuurlijk of er lekkere dingen in de moestuin te vinden zijn. 

Als afsluiting spelen we vaak nog een spelletje en dan komen de papa’s en mama’s alweer om 11.45. 

BSO 
Wij halen de kinderen na school op met onze Kiboekoe-bus. De pedagogisch medewerksters hebben een Kiboekoe-polo of Kiboekoe-jas aan zodat ze herkenbaar zijn voor ouders, leerkrachten en kinderen. Bovendien staan we op een vaste plaats bij of in de school om de kinderen op te halen. 

Eenmaal bij Kiboekoe drinken we met zijn allen wat aan tafel en eten fruit. Daarna vragen de pedagogisch medewerksters aan de kinderen waar ze zin in hebben. De pedagogisch medewerksters kan ook ideeën aandragen. Hetgeen wat de meeste kinderen kiezen, gaan we doen. De kinderen kiezen graag voor spelen in het pas gemaaide gras op het land, op de kuil spelen of een spelletje doen aan de pingpongtafel. 

In de vakanties zijn de bso kinderen de hele dag aanwezig. We proberen dan vaak speciale activiteiten te ondernemen zoals naar de brandweer, een speurtocht maken en wandelingen door het bos.  


 

meer foto's >>
 
 

       
naar de website www.agrarischekinderopvang.nl/ naar de website http://www.agrarischekinderopvang.nl/