Welkom >
Waarom kies je voor Kiboekoe >
Mogelijkheden >
Pedagogisch beleid >
Visie >
Dagritme >
Binnen en Buiten >
Tarieven en Openingstijden >
Personeel >
Oudercommissie (OC) >
Informatie ouders >
Kwaliteit >
Contact >
Aanmelden >
 
GGD Inspectierapporten >
 
Kiboekoe
Duiselseweg 2b
5511 KP Knegsel
Mobiel Femke; 06-10479442
info@kiboekoe.nl
 
              


   
 
Mogelijkheden
 
Ons doel is een huiselijke, veilige, sfeervolle en gezellige kinderopvang te bieden. Wij verzorgen en begeleiden uw kind met veel persoonlijke aandacht.
 
Dagopvang (dov);
We hebben 2 groepen van 16 kinderen. Dit is een verticale groep, dat wil zeggen dat kinderen?in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar samen op de groep spelen. Hiermee willen we de thuissituatie nabootsen; klein en groot speelt samen. De jongere kindjes kijken af bij de oudere kinderen en de oudere kinderen voelen zich groot doordat ze de jongere kinderen kunnen helpen. Op die manier worden de sociale vaardigheden gestimuleerd. Op deze groepen werken maximaal 3 pedagogisch medewerksters per dag. 

Buitenschoolse opvang (bso);   
Dit is een groep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot en met 12 jaar. Op deze groep werken maximaal 2 pedagogisch medewerksters per dag. 

In combinatie met bso bieden we ook voorschoolse opvang (vso) aan. Dit wil zeggen dat u uw kind komt brengen tussen 7.00 en 8.00. Wij zorgen dat uw kind op tijd in de klas aanwezig is. 

Wij halen kinderen op uit scholen in Duizel, Eersel en Knegsel.

Peuterprogramma (pp);  
Dit is een groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Op deze groep werken maximaal 2 pedagogisch medewerksters per dag. 

Alle groepen hebben onderling veel contact met elkaar. We ondernemen veel activiteiten met kinderen uit verschillende groepen. Kinderen hebben een grote variëteit aan speelgoed.  
De groepsruimten zijn qua vormgeving en speelgoed aangepast aan de specifieke behoeften en de ontwikkelingsfase van het kind. In sommige gevallen kan het zijn dat groepen worden samengevoegd, bijvoorbeeld in de vakanties. 

Heeft u alleen opvang nodig in de vakantie of wilt u een dag buiten uw contract om afnemen? Neem dan gerust contact met ons op dan bespreken we de mogelijkheden! 

Kiboekoe is een erkend leerbedrijf. Wij werken dan ook met stagiaires die een aanvulling zijn op ons bestaande groep pedagogisch medewerksters. 

 

meer foto's >>
 

       

naar de website www.agrarischekinderopvang.nl/ naar de website http://www.agrarischekinderopvang.nl/