Welkom >
Waarom kies je voor Kiboekoe >
Mogelijkheden >
Pedagogisch beleid >
Visie >
Dagritme >
Binnen en Buiten >
Tarieven en Openingstijden >
Personeel >
Oudercommissie (OC) >
Informatie ouders >
Kwaliteit >
Contact >
Aanmelden >
 
GGD Inspectierapporten >
 
Kiboekoe
Duiselseweg 2b
5511 KP Knegsel
Mobiel Femke; 06-10479442
info@kiboekoe.nl
 
              


   
 
Oudercommissie  

Kiboekoe heeft een eigen oudercommissie. Uit elke groep die Kiboekoe heeft, zit tenminste één lid. De leden van deze commissie zijn ouders van kinderen die Kiboekoe bezoeken. Als ouder kunt u bij de OC uw vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot de kinderopvang kwijt. Ook kunt u als ouder, wanneer er vacatures ontstaan, zelf actief deelnemen aan de OC. 

De oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en ouders in de kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Ook adviseert de oudercommissie gevraagd of ongevraagd over de kwaliteit van de kinderopvang, bijvoorbeeld over de vaststelling of wijziging van het pedagogisch beleid, uitvoering kwaliteitsbeleid, risico-inventarisatie, personeelsbeleid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en eventuele tariefswijzigingen.
Naast de adviesfunctie levert de oudercommissie ook een bijdrage aan het organiseren van activiteiten zoals een open dag. 

De oudercommissie vergadert gemiddeld 4 keer per jaar. Bij deze vergaderingen is Femke ook aanwezig. De notulen van deze vergadering hangen aan het bord bij de inkom. 
De OC werkt volgens het 'Reglement voor de oudercommissie van kinderopvang Kiboekoe naar het model van BOinK en de MOgroep' en het 'Huishoudelijk Reglement'. 
In het eerste document is onder meer vastgelegd wat de taken en functies van de OC zijn. In het tweede wat bijvoorbeeld de taken zijn van de leden van de OC, hoe vaak de OC vergadert en over hoe ouders worden geïnformeerd.  
 
Contact 
Indien u vragen of opmerkingen heeft of wilt informeren of er vacatures zijn, dan kunt u contact opnemen met de oudercommissie. 
 
oudercommissie@kiboekoe.nl  
 

 

meer foto's >>
 

       
naar de website www.agrarischekinderopvang.nl/ naar de website http://www.agrarischekinderopvang.nl/