Welkom >
Waarom kies je voor Kiboekoe >
Mogelijkheden >
Pedagogisch beleid >
Visie >
Dagritme >
Binnen en Buiten >
Tarieven en Openingstijden >
Personeel >
Oudercommissie (OC) >
Informatie ouders >
Kwaliteit >
Contact >
Aanmelden >
 
GGD Inspectierapporten >
 
Kiboekoe
Duiselseweg 2b
5511 KP Knegsel
Mobiel Femke; 06-10479442
info@kiboekoe.nl
 
         
 
Tarieven-openingstijden 2019
 
Dagopvang  
Als u kiest voor een 52 weken contract betaalt u €8.02 per uur.
U mag uw kind dan het gehele jaar door brengen naar onze opvang.

Als u kiest voor een 49 weken contract betaalt u €8,17 per uur.
U mag uw kind 49 weken brengen. Dit wil zeggen dat u zelf 3 weken vakantie in mag plannen. U betaalt dus ook niet voor deze 3 weken.

Als u kiest voor het schoolweken contract betaalt u €8,27 per uur 
U mag uw kind dan brengen tijdens schoolweken en niet in vakanties.  Wij houden de vakanties aan van Veldvest.

Bij ons krijgt uw kind professionele begeleiding, letterlijk en figuurlijk de ruimte om te spelen en leren, contact met dieren en wij dragen zorg voor alle verzorgingsproducten (pampers) en voeding, tenzij u anders hebt aangeven of als uw kind jonger dan 1 jaar is. 

Een dag bij Kiboekoe is van 7.00 uur tot 18.00 uur. Wij geven er de voorkeur aan als u uw kind komt brengen tussen 7.00 uur en 9.00 uur en op komt halen tussen 17.00 uur en 18.00 uur. 
 
Zolang we plaats hebben, kunt u dagen ruilen of extra aanvragen, ook buiten uw contracturen om. Op feestdagen zijn wij gesloten, indien we plek hebben mag u deze dag wel ruilen.


Peuterprogramma  (ook wel peuterspeelzaal genoemd)
Bij het peuterprogramma bieden we verschillende tijden aan;
Het peuterprogramma is alleen tijdens schoolweken en dus gesloten tijdens schoolvakanties.

7.00 uur tot 13.00 uur.
8.45 uur tot 11.45 uur.
8.45 uur tot 13.00 uur.

Het uurtarief voor het schoolwekencontract bedraagt €8,27 per uur. U brengt uw kind dan tijdens schoolweken en niet in vakanties. Wij houden de vakanties aan van Veldvest.
Voor het peuterprogramma dient u minimaal 2 dagdelen af te nemen. Dit om het programma optimaal te kunnen volgen. 

Voor deze bedragen krijgt uw kind professionele begeleiding (VVE gecertificeerd en 3F taalniveau).

Wij dragen zorg voor alle verzorgingsproducten (pampers) en voeding tenzij u anders hebt aangeven. 

Om uw kind goed te kunnen volgen in de ontwikkeling hebben wij een samenwerkingsverband met de verschillende scholen in de omliggende dorpen en het consultatiebureau. 


Buitenschoolseopvang  en Voorschoolseopvang 
Ook bij de BSO heeft u keuze uit 3 verschillende contracten. 
 
Als u kiest voor een 52 weken contract betaalt u €7,15 per uur 
U mag uw kind dan het gehele jaar door brengen naar onze opvang. Uitgezonderd zijn de feestdagen. 

Als u kiest voor een 49 weken contract betaalt u €7,30 per uur.  
U mag uw kind 49 weken brengen. Dit wil zeggen dat u zelf 3 weken vakantie in mag plannen. U betaalt dus ook niet voor deze 3 weken.

Als u kiest voor het schoolweken contract betaalt u €7,40 per uur.
U mag uw kind dan brengen tijdens schoolweken.  Wij houden de vakanties aan van Veldvest.

Voor deze bedragen krijgt uw kind professionele begeleiding, veel ruimte om te spelen, contact met dieren en alle verzorgingsproducten en voeding, tenzij u anders hebt aangeven.  

Wij brengen en halen de kinderen naar en op uit school, deze kosten zitten bij de prijs inbegrepen. 
Zolang we plaats hebben, kunt u dagen ruilen of extra aanvragen, ook buiten uw contracturen om.  Op dit moment halen wij kinderen op uit scholen in Eersel, Duizel, Vessem en Knegsel.

In combinatie met BSO bieden wij ook VSO. VSO wil zeggen dat u uw kind tussen 7.00 en 8.00 brengt en wij hen naar school brengen. De kosten zijn gelijk aan het contract dat u kiest. 
 
Heeft u interesse in alleen vakantieopvang? Vraag ook dan naar onze mogelijkheden! 

Jaarlijks worden onze uurprijzen bekeken en mogelijk aangepast. Voornamelijk wordt dit bepaald door de indexcijfers vanuit het rijk en/of CAO verhogingen. 

 

meer foto's >>
 

       
naar de website www.agrarischekinderopvang.nl/ naar de website http://www.agrarischekinderopvang.nl/