Welkom >
Waarom kies je voor Kiboekoe >
Mogelijkheden >
Pedagogisch beleid >
Visie >
Dagritme >
Binnen en Buiten >
Tarieven en Openingstijden >
Personeel >
Oudercommissie (OC) >
Informatie ouders >
Kwaliteit >
Contact >
Aanmelden >
 
GGD Inspectierapporten >
 
Kiboekoe
Duiselseweg 2b
5511 KP Knegsel
Mobiel Femke; 06-10479442
info@kiboekoe.nl
 
              


   
 
Tarieven-openingstijden 2020
 
Dagopvang  
Als u kiest voor een 52 weken pakket betaalt u €8,27 per uur.
U mag uw kind dan het gehele jaar door brengen naar onze opvang.

Als u kiest voor een 49 weken pakket betaalt u €8,43 per uur.
U mag uw kind 49 weken brengen. Dit wil zeggen dat u zelf 3 weken vakantie in mag plannen. Deze moet u doorgeven voor 1 februari van elk jaar. U betaalt dus ook niet voor deze 3 weken.

Als u kiest voor het schoolweken (40 weken) pakket betaalt u €8,83 per uur 
U mag uw kind dan brengen tijdens schoolweken en niet in vakanties.  Wij houden de vakanties aan van Stichting Veldvest.

Bij ons krijgt uw kind professionele begeleiding, letterlijk en figuurlijk de ruimte om te spelen en leren, contact met dieren en wij dragen zorg voor alle verzorgingsproducten en voeding, tenzij u anders hebt aangeven of als uw kind jonger dan 1 jaar is. 

Een dag bij Kiboekoe is van 7.00 uur tot 18.00 uur. Wij geven er de voorkeur aan als u uw kind komt brengen tussen 7.00 uur en 9.00 uur en op komt halen tussen 17.00 uur en 18.00 uur.  De werkelijke kosten per dag worden bepaald door het uurtarief maal 11 uur. Dat zijn de uren dat wij open zijn. De totale kosten worden bij ieder pakket verdeeld over 12 maanden. U betaald dus elke maand hetzelfde bedrag, ook in vakanties.
 
Zolang we plaats hebben, kunt u dagen ruilen of dagen extra aanvragen, ook buiten uw contracturen om. Op feestdagen zijn wij gesloten, indien we plek hebben mag u deze dag ruilen.


Peuterprogramma  (ook wel peuterspeelzaal genoemd)
Bij het peuterprogramma bieden we verschillende tijden aan;
Het peuterprogramma is alleen tijdens schoolweken en dus gesloten tijdens schoolvakanties.
7.00 uur tot 13.00 uur
8.45 uur tot 13.00 uur
Het uurtarief voor dit schoolweken pakket bedraagt €8,47 per uur. Wij houden de vakanties aan van StichtingVeldvest.
Voor het peuterprogramma dient u minimaal 2 dagdelen af te nemen. Dit om het programma optimaal te kunnen volgen. 
Voor deze bedragen krijgt uw kind professionele begeleiding. Wij dragen zorg voor alle verzorgingsproducten en voeding tenzij u anders heeft aangeven.  De kosten van de opvang worden bij ieder contract verdeeld over 12 maanden. U betaald dus elke maand hetzelfde bedrag, ook in vakanties.

Om uw kind goed te kunnen volgen in de ontwikkeling hebben wij een samenwerkingsverband met de verschillende scholen in de omliggende dorpen en het consultatiebureau. 


Buitenschoolseopvang  en Voorschoolseopvang 
Bij de BSO heeft u keuze uit 3 verschillende pakketten. 
 
Als u kiest voor een 52 weken pakket betaalt u €7,37 per uur 
U mag uw kind dan het gehele jaar door brengen naar onze opvang. Uitgezonderd zijn de feestdagen.  Deze dagen mag u ruilen mits we plaats hebben.

Als u kiest voor een 49 weken pakket betaalt u €7,53 per uur.  
U mag uw kind 49 weken brengen. Dit wil zeggen dat u zelf 3 weken vakantie in mag plannen. Deze moet u doorgeven voor 1 februari van elk jaar. U betaalt dus ook niet voor deze 3 weken.

Als u kiest voor het schoolweken pakket betaalt u €7,63 per uur.
U mag uw kind dan brengen tijdens schoolweken.  Wij houden de vakanties aan van Stichting Veldvest.
Studiedagen dient u vooraf aan te vragen. U betaald deze dag extra of zet er een ruildag voor in.
In combinatie met BSO bieden wij ook VSO. VSO wil zeggen dat u uw kind tussen 7.00 en 8.00 brengt en wij hen naar school brengen. De kosten zijn gelijk aan het contract dat u kiest

Voor deze bedragen krijgt uw kind professionele begeleiding, veel ruimte om te spelen, contact met dieren en alle verzorgingsproducten en voeding, tenzij u anders heeft aangeven.  
De werkelijke kosten per dag worden bepaald door het uurtarief maal de tijd tussen de sluitingstijd van school en de sluitingstijd van Kiboekoe (18.00). De totale kosten worden bij ieder pakket verdeeld over 12 maanden. U betaald dus elke maand hetzelfde bedrag, ook in vakanties.

Wij brengen de kinderen naar school en halen de kinderen daar ook weer op, deze kosten zitten bij de prijs inbegrepen. 
Zolang we plaats hebben, kunt u dagen ruilen of extra aanvragen, ook buiten uw contracturen om.  Op dit moment halen wij kinderen op uit scholen in Eersel, Duizel, Vessem en Knegsel.

In combinatie met BSO bieden wij ook VSO. VSO wil zeggen dat u uw kind tussen 7.00 en 8.00 brengt en wij hen naar school brengen. De kosten zijn gelijk aan het contract dat u kiest. 
 
Jaarlijks worden onze uurprijzen bekeken en mogelijk aangepast. Voornamelijk wordt dit bepaald door de indexcijfers vanuit het rijk en/of CAO verhogingen. 


Kinderopvangtoeslag
Bent u in loondienst, heeft u een eigen bedrijf of studeert u? Dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Als u in aanmerking komt voor deze toeslag dan kunt u 15-95% van de opvangkosten terug krijgen. De hoogte van uw toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijke inkomen en het aantal kinderen dat naar een kinderopvang gaat.
Om eenvoudig de hoogte van uw toeslag te berekenen gaat u naar www.toeslagen.nl. U vult uw gegevens in en uw persoonlijke berekening volgt direct.
 

meer foto's >>
 

       
naar de website www.agrarischekinderopvang.nl/ naar de website http://www.agrarischekinderopvang.nl/