Welkom >
Waarom kies je voor Kiboekoe >
Mogelijkheden >
Pedagogisch beleid >
Visie >
Dagritme >
Binnen en Buiten >
Tarieven en Openingstijden >
Personeel >
Oudercommissie (OC) >
Informatie ouders >
Kwaliteit >
Contact >
Aanmelden >
 
GGD Inspectierapporten >
 
Kiboekoe
Duiselseweg 2b
5511 KP Knegsel
Mobiel Femke; 06-10479442
info@kiboekoe.nl
 
              

   
 
Visie 

Als u uw kind naar een kinderopvang brengt, betekent dit voor uw kind een nieuwe omgeving met andere mogelijkheden dan thuis. Wij bieden een plek waar uw kind anderen kinderen leert kennen om het sociale netwerk te vormen, met deze kinderen speelt en zo nieuwe ervaringen op doet. De pedagogisch medewerksters begeleiden uw kind op een positieve, individuele, en respectvolle manier. Hierdoor krijgt uw kind zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte om zichzelf te zijn. In deze vertrouwde, veilige en stimulerende omgeving zal uw kind zich op zijn gemak voelen, waardoor het zich optimaal in zijn eigen tempo kan ontwikkelen. 

Vanuit onze visie is ieder mens uniek, iedereen wordt serieus genomen en er is een individuele benadering. Daarmee geven we kinderen zelf het goede voorbeeld en laten hen ervaren wat respect voor elkaar, de natuur en de dingen om ons heen is.  

Tijdens het jaarlijkse ouderoverleg bespreken we met u het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Indien gewenst is het altijd mogelijk een tussentijds gesprek aan te vragen. 

Bij Kiboekoe werken we met de pedagogisch visie die vanuit het HKZ kwaliteitssysteem gevraagd wordt. Dit systeem is speciaal ontwikkeld is voor kinderopvang op de boerderij. Ons pedagogisch beleid ligt ter inzage op de kinderopvang. 
 
Wij zijn aangesloten bij de VAK; Verenigde Agrarische Kinderopvang (www.agrarischekinderopvang.nl). Wij gebruiken het handboek wat door hen is opgesteld. 
 
 
 

meer foto's >>
 

       
naar de website www.agrarischekinderopvang.nl/ naar de website http://www.agrarischekinderopvang.nl/