Kiboekoe

Groene Pedagogiek

In het ‘Pedagogisch beleid van de VAK met een groen randje’ worden de wettelijk verplichte pedagogische uitgangspunten gehanteerd zoals ze zijn vastgesteld door Prof. J.M.A. Mw. Riksen-Walraven. Zij formuleert in haar theorie vier pedagogische basisdoelen: 

1.    Het bieden van emotionele veiligheid

Wij zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin uw kind kan eten, drinken, slapen, spelen en vooral lekker zichzelf kan ‘zijn’. Er is een veelzijdige binnen- en buitenruimte waar uw kind dagelijks op ontdekkingstocht kan gaan. Wij werken aan een sociale relatie met uw kind waarbinnen het zich veilig voelt. Uw kind wordt met respect behandeld en voelt zich onvoorwaardelijk geaccepteerd. Wij bieden uw kind leeftijdsadequate aandacht waar nodig en geven de ruimte en vrijheid waar gewenst. 

2.    De ontwikkeling van de persoonlijke competentie

Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en dat ieder kind zich op zijn tempo ontwikkelt met betrekking tot zijn persoonlijke vaardigheden. Dit door het opdoen van kennis, passend bij de aard van uw kind en de mogelijkheden. Onder andere in de natuurlijke ruimtes/activiteiten op de boerderij waarin zij spelen, leren en leven kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Wij begeleiden en bieden de benodigde ondersteuning bij de activiteiten. Waar nodig proberen wij kinderen te stimuleren om aan te sluiten bij een activiteit door in de nabijheid te blijven en bieden indien nodig extra steun aan. 

3.    De ontwikkeling van de sociale competentie

Meestal gaat het maken van sociaal contact tussen kinderen vanzelf. Waar nodig wordt contact tussen kinderen door ons gestimuleerd door het aanbieden van spelletjes, liedjes, specifiek samenspel en buitenspel. Het contact met de dieren maakt dat de sociale vaardigheden breder worden ontwikkeld. 

4.    Het eigen maken van waarden en normen

Respectvol omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en materialen staan daarbij voorop. Wij hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Door positieve bevestiging van ons naar uw kind toe leert uw kind welk gedrag van hem/haar wordt verwacht en wat acceptabel is. Uw kind wordt begeleid bij de ontwikkeling van een positieve relatie met de dieren.