Kiboekoe

Informatie voor ouders

Oudercommissie

Kiboekoe heeft een eigen oudercommissie. Uit elke groep die Kiboekoe heeft, zit tenminste één lid. De leden van deze commissie zijn ouders van kinderen die Kiboekoe bezoeken.

Als ouder kunt u bij de OC uw vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot de kinderopvang kwijt. Ook kunt u als ouder, wanneer er vacatures ontstaan, zelf actief deelnemen aan de OC.

De oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en ouders in de kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Ook adviseert de oudercommissie gevraagd of ongevraagd over de kwaliteit van de kinderopvang, bijvoorbeeld over de vaststelling of wijziging van het pedagogisch beleid, uitvoering kwaliteitsbeleid, risico-inventarisatie, personeelsbeleid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en eventuele tariefswijzigingen.

Naast de adviesfunctie levert de oudercommissie ook een bijdrage aan het organiseren van activiteiten zoals een open dag.

De oudercommissie vergadert gemiddeld 4 keer per jaar. Bij deze vergaderingen is Femke, eigenaresse van Kiboekoe ook aanwezig. De notulen van deze vergadering hangt aan bord bij binnenkomst in de hal.

De OC werkt volgens het Reglement voor de oudercommissie van kinderopvang Kiboekoe naar het model van BOinK en de MOgroep en het Huishoudelijk Reglement. Indien u vragen of opmerkingen heeft of wilt informeren of er vacatures zijn, dan kunt u contact opnemen met de oudercommissie.

Informatie voor de ouders