Kiboekoe

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit, veiligheid en hygiëne staan bij ons hoog in het vaandel!

Wij zijn aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) en hebben onze licentie behaald om te mogen werken volgens hun richtlijnen, visie en protocollen (de VAK-formule). VAK is een landelijke organisatie voor professionele kleinschalige kinderopvang op de boerderij, die ons door scholing en advies ondersteunt. Dit betekent kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.

Door trainingen, overlegmomenten met partners, trajectbegeleiding, intranet, deskundigheidsbevordering en audits blijft kinderopvang Kiboekoe op de hoogte van alle landelijke ontwikkelingen en eisen in de kinderopvang en werken we conform de Wet Kinderopvang, waarmee kwaliteit en veiligheid gewaarborgd worden.

De GGD controleert ieder jaar of de opvang aan alle eisen voldoet, een eis daarvan is de Risico-inventarisatie. De uitkomsten van deze Risico-inventarisatie bespreken wij elke 6 weken in onze teamvergadering.

Ook hebben wij meerdere keren per jaar overleg met de gemeente, de verschillende scholen in de omgeving en het consultatie bureau. Dit om de kinderen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling.

Jaarlijks bespreken wij met de ouders/verzorgers het welbevinden van het kind. Indien gewenst is het altijd mogelijk om tussentijds een gesprek aan te vragen. Tijdens dit gesprek mag zowel de ouder/verzorger, als de pedagogisch medewerkster de tijd nemen om met elkaar de ontwikkeling van het kind te bespreken. 

4-ogen principe
Bij de bouw van kinderopvang Kiboekoe is al rekening gehouden met het 4-ogen principe. De ruimtes zijn open en overzichtelijk en er zijn veel ramen.
De onderneemster en haar partner komen regelmatig binnen om te kijken hoe alles gaat.

De ondernemers, pedagogisch medewerkster en personen die op het erf wonen (boven de 16 jaar) zijn in het bezit van een geldig verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze wordt continue gescreend door Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Meldcode kindermishandeling of huiselijk geweld
Kinderdagopvang Kiboekoe is verplicht melding te doen wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Alleen in geval van vermoedens zal er meer gericht gekeken gaan worden en zal de meldcode worden gevolgd. Wij streven hierbij naar een open contact met de ouders/verzorgers, door met elkaar in gesprek te gaan en blijven!

Femke heeft de training Aandachtsfunctionaris gevolgd. Wij kunnen bij Veilig Thuis altijd terecht voor advies (eventueel anoniem).
De meldcode wordt minstens 1 keer per jaar behandeld tijdens de teambespreking.

IMG_9667
IMG_9709
IMG_9665