Kiboekoe

Mogelijkheden/Tarieven

Dagopvang (dov)

We hebben 2 groepen van maximaal 16 kinderen. Dit zijn verticale groepen, dat wil zeggen dat kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar samen op de groep spelen. Hiermee willen we de thuissituatie nabootsen; klein en groot speelt samen. De jongere kinderen kijken af bij de oudere kinderen en de oudere kinderen voelen zich groot doordat ze de jongere kinderen kunnen helpen. Op die manier worden de sociale vaardigheden gestimuleerd. Op deze groepen werken maximaal 4 pedagogisch medewerksters per dag, eventueel met een stagiaire.

Peuterprogramma (pp)

Dit is een horizontale groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Bij het peuterprogramma bereiden we kinderen voor op de basisschool. Op deze groep werken maximaal 2 pedagogisch medewerksters per dag, eventueel met een stagiaire.

Buitenschoolse opvang (bso)

Dit is een groep van maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot en met 12 jaar. We halen kinderen op van verschillende scholen. De kinderen krijgen de ruimte om naar hartenlust te spelen. Op deze groep werken maximaal 3 pedagogisch medewerksters per dag, eventueel met een stagiaire. In combinatie met bso bieden we ook voorschoolse opvang (vso) aan.

Waarom kies je voor Kiboekoe?

Kiboekoe heeft, doordat het op een boerenerf gevestigd is, een sterke band met het leven op en om de boerderij. 

We gaan minimaal één keer per dag naar buiten. Lekker buiten spelen of helpen met het verzorgen van de konijnen en de kippen. Als we naar de stal of naar het land gaan trekken we overalletjes en laarsjes aan en hebben we letterlijk de ruimte om te spelen en te ontdekken. We spelen verstoppertje in het hoge gras, bouwen hutten van het gemaaide gras, spelen met modder of we lopen door een maisdoolhof. Kinderen mogen hier vies worden!

Doordat we zo nauw in contact staan met de natuur en de dieren die leven op de boerderij, worden kinderen fysiek, mentaal en emotioneel in beweging gebracht. Bovendien leren kinderen zo spelenderwijs respect te hebben voor de natuur.

Naast onze dieren hebben we ook een moestuin. Hier kunnen de kinderen hun eigen producten verbouwen en er natuurlijk lekker van snoepen! Heerlijk wroeten in de aarde terwijl ze ontdekken waar de sla of aardbeien vandaan komen.

Mocht het weer het nou echt niet toe laten om buiten te spelen (denk aan hagel of hele hete zon) dan hebben we ook in de stal een mooie speelplek. Bij de kalfjes is er een zandbak en er staan fietsjes zodat kinderen toch hun energie kwijt kunnen en een frisse neus halen!

Wetenschappelijk is het aangetoond dat buiten spelen in de natuur de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert, daarom is Kinderopvang Kiboekoe zo leerzaam en leuk!