Kiboekoe

Onze visie

Onze visie

Als u uw kind naar een kinderopvang brengt, betekent dit voor uw kind een nieuwe omgeving met andere mogelijkheden dan thuis. Wij bieden een plek waar uw kind anderen kinderen leert kennen om het sociale netwerk te vormen, met deze kinderen speelt en zo nieuwe ervaringen op doet. De pedagogisch medewerksters begeleiden uw kind op een positieve, individuele, en respectvolle manier. Hierdoor krijgt uw kind zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte om zichzelf te zijn. In deze vertrouwde, veilige en stimulerende omgeving zal uw kind zich op zijn gemak voelen, waardoor het zich optimaal in zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

Vanuit onze visie is iedere persoon uniek, iedereen wordt serieus genomen en er is een individuele benadering. Daarmee geven we kinderen zelf het goede voorbeeld en laten hen ervaren wat respect voor elkaar, de natuur en de dingen om ons heen is.

Wij geven de kinderen normen en waarden mee. Bijvoorbeeld op elkaar wachten, samen delen en spelen, lief zijn voor elkaar en elkaar helpen. We communiceren dit op een positieve manier naar de kinderen. Wij maken ons sterk om kinderen uit te leggen waarom we bepaalde dingen doen en waarom sommige dingen niet mogen; “opruimen is goed want dan hebben we weer ruimte om nieuwe spelletjes te gaan spelen”, “slaan mag niet want dan doe je een ander pijn”. We benadrukken de positieve dingen; “wat goed dat jij mij helpt”.

Bij Kiboekoe vieren we summier enkele erkende feestdagen. Hoe we het precies vieren is erg afhankelijk van de interesses van het kind. Wanneer de kinderen graag iets voor Sinterklaas knutselen en Sinterklaas liedjes luisteren is dit prima. Wanneer hier geen behoefte aan is doen wij dit niet.

Tijdens het jaarlijkse ouderoverleg bespreken we met u het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Indien gewenst is het altijd mogelijk een tussentijds gesprek aan te vragen.

Bij Kiboekoe werken we met de pedagogische visie die vanuit het ISO 9001 kwaliteitssysteem gevraagd wordt. Dit systeem is speciaal ontwikkeld is voor kinderopvang op de boerderij. Ons pedagogisch beleid ligt ter inzage op de kinderopvang.

Wij zijn aangesloten bij de VAK; Verenigde Agrarische Kinderopvang (www.agrarischekinderopvang.nl). Ons pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage bij Kiboekoe.

IMG_9520
kieboekoe
IMG_9432